Uvod u katekizam Evangeličke metodističke Crkve

Katekizam je obrazovna i regulativna formula, tj. osnova crkvenog nauka. Dolazi od grčke riječi κατηχέω što znači: usmena poduka.

Rana Crkva koristila je katehetsku poduku kao pripravu za potencijalne kandidate za krštenje i članove kršćanske zajednice. S porastom utjecaja raznih krivovjerja Crkva je katehezu koristila za utvrđivanje vjernika u nauku i obrani vjere. Tako su uz biblijski i apostolski nauk u katehezu uključena i vjerovanja poput: Carigradsko-Nicejskog vjerovanja.

S protestantskom reformacijom dolazi do obnove uporabe katekizama kroz koje su reformatori nastojali sažeti osnove vjerovanja i vjernicima ponuditi osnovna učenja crkava na jednostavan način razumljiv i na narodnim jezicima. Zbog uporabe katekizama i vjerovanja u svrhu pouke i utvrđivanja vjernika, govori se i o “konfesionalnim crkvama”.

Metodizam kao pokret proizišao je iz Anglikanske, tj. konfesionalne crkve te su John Wesley i rani vođe metodizma koristili katehetsku vrstu pouke i izobrazbe vjernika i svećenstva crkve.

S vremenom  je naglasak metodističke crkve bio stavljen na druge elemente djelovanja –poput socijalnih pitanja, da bi se jačanjem doktrinarnog i etičkog relativizma ponovno pojavila potreba za utvrđivanjem nauka crkve kroz katehetske formule.

Evangelička metodistička crkva u Hrvatskoj je kao dio svjetske denominacije Global Methodist Church, usvojila i službeni crkveni katekizam. On sadrži središnja teološka vjerovanja Global Methodist Church i služi kao priprema za primanje u  članstvo Crkve te za utvrđivanje postojeće zajednice vjernika i članova.

U nadolazećem razdoblju, Evangelička metodistička crkva će u svojem prostoru u Zagrebu, Erdödiyeva ulica broj 6, četvrtkom u 18 sati davati pouku iz katekizma Global Methodist Church.

Prijave za katehetski proces primaju se na: emc@metodisti.hr , ili na broj telefona 098 512 440.

Dobro došli

 The Catechism of the Global Methodist Church with Jason Vickers | Holy Conversations: The WCA Podcast (podbean.com)

Vidi još...