Temelji vjerovanja EMC u Hrvatskoj :

 1. Biblija (39 knjiga hebrejskog i 27 knjiga grčkog kanona) je Božja riječ , i prvenstveni standard vjerovanja i življenja vjernika. U njoj je sadržano sve što je potrebno za razumijevanje Božje objave, spasenja, i života vjernika, u osobnom, ckvenom i društvenom kontekstu.
 2. Trojedini Bog. Sukladno Sv. Pismu i ranim koncilima vjerujemo u trojedinoga Boga Oca, Sina i Duha Svetoga.
 3. Čovjek. Stvoren je na sliku Božju, ali je padom u grijeh ta slika dramatično narušena. Svaka osoba s rađa grešna te je za svoj život i odluke odgovorna Bogu. Čovjek u sebi više ne posjeduje sposobnost obnove odnosa sa Bogom.
 4. Vječni Sud. Nakon smrti svaka osoba dolazi na sud, kada će pred Bogom morati odgovarati za svoj život.
 5. Spasenje. Kao rezultat nezaslužene Božje milosti i naklonosti te otkupiteljskog djela Sina Božjega Isusa Krista na križu, svakom čovjeku, bez obzira na grijehe ponuđeno je spasenje po vjeri u Isusa Krista.
 6. Novorođenje je kršćansko iskustvo povezano s vjerom i obraćenjem pojedinca, Ono se događa u čovjekovoj nutrini (srcu) te je vidljivo u Bogu kroz posvećenost etici i štovanju.
 7. Crkva je zajedništvo vjerujućih u Isusa Krista. Mjesto gdje se navješta Božja Riječ, udjeljuju sakramenti te provodi crkvena disciplina.
 8. Tradicija. EMC prihvaća rana vjeroispovijedanja kršćanske crkve: Apostolsko, Nicejsko – carigradsko i Atanazijevo te zapise patristike. Kao protestantska crkva prihvaća spise i vjerovanja iz protestantske reformacije (poput Augsburškog ili Westminsterskog vjeroispovjedanja), te spise i vjerovanja utemeljitelja metodizma (John i Charles Wesley, George Whitefield). EMC prihvaća i evanđeoske deklaracije poput Laussanskog zavjeta.
 9. Brak i spolnost. Brak je cjeloživotni savez između jednog muškarca i jedne žene, stvoren od početka svijeta u svrhu zajedništva, ljubavi i prokreacije. Spolnost je namijenjena isključivo u bračnom zajedništvu. Kršćansko učenje odbacuje i kao grijeh naziva alternativne oblike spolnog zajedništva poput izvanbračne spolnosti, homoseksualnosti itd.
 10. Misija i evangelizacija. sukladno Velikom Isusovom nalogu (Mt 28), prvenstvena misija Crkve je navještanje Radosne vijesti – Evanđelja, svim ljudima u svakom povijesnom razdoblju. Uloga Crkve je nakon toga podizanje učenika i osposobljavanje za aktivno služenje u Crkvi i zajednici. EMC u Hrvatskoj Isusov Veliki nalog uzima kao načelo visokog prioriteta i hitnosti.
 11. Povratak Isusa Krista. Vjerujemo u povratak Gospodina Isusa Krista, koji će suditi svijet, te odvojiti iz svojeg Kraljevstva pravedne od nepravednih, žito od kukolja. Osuđeni će otići u muku vječnu dok je život u raju namjenjen vjerujućima i spašenima milošću Božjom. EMC odbacuje nauk o čistilištu kao biblijski neutemeljen.
 12. Povezanost. EMC održava prvenstvenu povezanost s metodističkim crkvama koje dijele zajednička vjerovanja. Jednako tako njeguje povezanost sa drugim protestantskim i evanđeoskim crkvama koji dijele slična vjerovanja sa EMC. Sa drugim kršćanskim crkvama EMC surađuje u promicanju i zaštiti zajedničkih etičkih i socijalnih vrijednosti.
 13. Društvena odgovornost. Jedna od važnih tradicija Metodizma je društvena odgovornost i uključenost vjernika za opće dobro zajednice u kojoj žive. Posebnu pažnju pridajemo slabima i nemoćnima u drušvu. Zalažemo se za zaštitu života od njegovog začetka do prirodne smrti te za očuvanje stvorenog okoliša.