Open Doors (Otvorena vrata) je nedenominacijska organizacija kršćanske pomoći koja  od 1955. godine brine za progonjene kršćane u zemljama s ograničenom vjerskom slobodom. Danas je organizacija prisutna u više od 70 zemalja.

VIZIJA 

Ojačati  progonjenu Crkvu Isusa Krista kako bi nastavila živjeti  svoju vjeru i stvarati učenike.

To ostvarujemo kroz:

  • jačanje progonjene crkve dijeljenjem Biblija, obrazovnih materijala i obukom;
  • pripremanje i ohrabrivanje kršćana u ugroženim područjima na progon;
  • poticanje kršćana u slobodnim zemljama na potporu i molitvu progonjenoj Crkvi (1 Kor 12,26);
  • provođenje kampanje s vlastima, političkim tijelima i donositeljima odluka u cilju  zagovaranja interesa progonjenih kršćana;
  • zauzimanje za zatočene kršćane i uzdržavanjem njihovih obitelji te uzdržavanjem obitelji ubijenih kršćana;
  • provođenje širokog raspona projekata poput: programa hitne pomoći, izgradnje škola, medicinske skrbi, održavanjem skloništa ili „sigurnih domova“, potporom traumatiziranima te tečajevima za razne vrste savjetnika.

Molitva 02I24

»Budite srčani i hrabri! Ne bojte ih se i ne plašite; jer Gospod Bog tvoj ide s tobom, neće odstupiti od tebe, niti će te ostaviti.

5. Mojsijeva 31,6