Izjava povodom aktualne kontroverze o pitanjima blagoslova

Na koncu 2023. godine rimski biskup papa Franjo odobrio je dokument “Fiducia supplicans” kojeg je izdao vatikanski Dikasterij za doktrinu i vjeru u kojem se na afirmativan način rimokatoličkom svećenstvu otvara mogućnost blagoslova osoba koje prakticiraju homoseksualnost. Ovaj dokument nanovo je razvio polarizirajuća teološku polemiku koja prelazi granice kršćanskih denominacija.
Svjedoci smo, osobito u posljednjem desetljeću da je ovo pitanje već uzrokovalo niz polemika i razdvajanja među tradicionalnim protestantskim crkvama od kojih se manji dio odlučio na tzv. „otvaranje za blagoslove homoseksualaca“, dok je veliki dio crkava, osobito onih na „globalnom jugu“ (Afrika i Azija), odlučio ostati vjeran klasično kršćanskoj doktrini i vrednovanje braka te odbacuju LGBT+ ideologije kao lažni nauk i grijeh.
Hrvatska protestantska konferencija okuplja crkve koje stoje upravo na ovom na evanđeosko-konzervativnom stajalištu u pitanjima nauka i etike, te o ovome pitanju donosimo sljedeću izjavu:

1. Blagoslov je u Svetom pismu i u kršćanskom razumijevanju oduvijek bio afirmativni simbol Božjeg odobravanja, nagrade i poticaja. On se u liturgiji i pastoralu naših crkava koristi kao poticaj vjernicima koji nastoje živjeti pobožno i sveto, prema objavljenoj istini Biblije i prihvaćenom učenju Crkve.

2. Suprotstavljeni pojam blagoslovu je prokletstvo, kao verbalni izričaj Božjeg neodobravanja i osude. Izvanbračna spolnost, preljub te osobito homoseksualne aktivnosti jasno su od strane Biblije osuđene, te upravo suprotstavljene bilo kakvom obliku blagoslova. Takav je stav bio prevladavajući tijekom cijele crkvene povijesti u crkvama protestantske reformacije.

3. Prihvaćanje trendova i ideologija koje odgovaraju „Duhu vremena“ u crkvama, uvijek su imale razarajuće učinke. Primjer za to bila su razna krivovjerja u ranoj crkvi te ona u srednjem vijeku što je i uzrokovalo reformaciju kao otpor nekršćanskim praksama i učenjima u zapadnom kršćanstvu. Žalosna je činjenica da je prihvaćanje LGBT ideologije dovelo do velikog opadanja broja vjernika upravo kod onih zajednica koje su se odlučile „otvoriti“.

4. Kršćani svih vremena su pozvani biti svjedocima vjere a osobito su poučni primjeri mučeništva onih kršćanskih teologa koji su se uspjeli suprotstaviti razarajućim utjecajima ideologija nacizma i komunizma u prošlom stoljeću, poput npr. evangeličkog teologa Dietricha Bonhoeffera i drugih koji su svojim životom očuvali čistoću nauka i vjernost Evanđelju.

Hrvatska protestantska konferencija zbog toga odbacuje svaki pokušaj teološkog opravdavanja blagoslova onoga što Biblija naziva grijehom , te poziva vjerničku javnost i teološku struku na vjernost kršćanskom učenju o braku, vrijednosti obitelji i značaju blagoslova.

Ured za medije Hrvatske protestantske konferencije

Izvor teksta i slike: Hrvatska protestantska konferencija

Vidi još...