Onomatopeja disanja Božjeg imena? Biblijski nauk ili krivovjerje?


Nedavno je jedan kršćanski propovjednik u Hrvatskoj objavio na svome facebook profilu javnu objavu na temu Božjeg imena u kojoj  je iznio niz tvrdnji o tome kako su:

„Učenjaci i rabini  primijetili da slova JHVH predstavljaju onomatopeju disanja te da je sastavljen od aspirativnih suglasnika. Kad se izgovori bez umetanja samoglasnika, zaista zvuči kao disanje JH (udisaj), VH (izdisaj).

Duboki uzdah je dozivanje njegova imena – ili jecaj koji izražava osjećaje preteške za riječi. ….čak i ateist izgovara njegovo ime, nesvjestan da svakim dahom priznaje Boga živjeti znači neprestano izgovarati njegovo ime…”1

Ne radi se o autorskom radu nego o prijevodu autorice Sandre Thurman Caporale iz Houstona, ali se njeno ime ne potpisuje. Također grafika ljudskih pluća nije originalna već  izvorno  djelo pripada umjetniku Scottu Ericksonu.2

Međutim, glavni problem nije  plagiranje teksta što zasigurno ne spada u kršćanske vrline već njegov upitni teološki sadržaj. Unatoč poetičnoj kompoziciji i zašećerenom  literalnom stilu, tekst  sadrži nekoliko vrlo problematičnih točaka, i krivih tumačenja Sv. Pisma od kojih treba izdvojiti sljedeće:

1. Autor se poziva na „učenjake i rabine kao izvore. Ali ne navodi se  niti jedno ime, knjiga ili spis. Pogledom u primarni izvor nauka, morala i etike kršćana u Bibliji ne nailazimo na ovakva tumačenja: niti petoknjižje ni spisi ni proroci Starog Zavjeta nisu Božje ime povezivali sa disanjem niti su smatrali da ateisti, idolopoklonici ili bezbožnici njihovog vremena „nesvjesno  svakim dahom priznaju Boga”. Naprotiv starozavjetni stihovi obiluju opisima onoga što se događa u najintimnijim dijelovima tih ljudi. Tako npr: „Bezumnik u srcu veli nema Boga” (Psalam 14) ili „Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega” (Izr 11,9). To su ta  ista usta  kojima uzdiše i izdiše te prema autoru teksta „nesvjesno izgovara Božje ime. Jednako tako niti na jednom mjestu u Novom zavjetu ne nailazimo na tekstove o disanju i izdisanju ili išta tomu slično.

Premda biblijski jezik koristi i onomatopejske izričaje od kojih bi za disanje i dah bio najbliži izraz Ruah ovaj primjer je potpuno spekulativan, budući da ga  nijedan relevantni teolog iz crkvene povijesti nije  zastupao.

Koliko je čudno graditi nauk na takvom  temelju, potvrđuje nam spoznaja  koji su to „učenjaci” zastupali ovakva tumačenja. Radi se o rabinu Stuartu W. Gershonu  sada umirovljenom rabinu liberalno reformirane zajednice Temple Sinai u New Jerseyu koja zastupa „inkluziju svih religija i vjera i među ostalima onih iz LGBTQ + osobe i obitelji”.3

2. Svaki jezik posjeduje onomatopejske izraze, a to vrijedi i za druge religije. Tako bi prema logici autora ovoga teksta riječ „Alah” iz arapske i islamske pozadine trebala biti još bliže onomatopeji udisaja i izdisaja. Ovo tumačenje lako može imati svoj tragikomični nastavak budući da  ljudi, bez obzira vjernici ili nevjernici ispuštaju i razne druge zvukove iz svojeg tijela koji bi se  onomatopejski i teološki dali razlagati. Međutim, nastaviti sa takvim razlaganjem bilo bi još mnogo neozbiljnije nego što to spomenuti pamflet radi.

3. Božje Ime je sveto. Rabini i učenjaci svjesni te činjenice nastojali su pri čitanju izbjegavati izgovarati to ime pod kojim se Bog objavio Mojsiju u knjizi Izlaska 3. Oni nisu tvrdili kako to ime ionako „nesvjesno svakim dahom priznajemo”. Ne! Bili su svjesni da zapovijed govori i kako Bog „ne oprašta onome koji uzalud izgovara Ime njegovo“ (Pnz 5,11) i zato su zajedno s prorocima upozoravali kako jedno od najvećih opasnosti predstavlja svaki oblik  sinkretizma pa i panteizam koji se sada  čitateljima  nudi umotan u grafički lijepo oblikovanom celofanu. 

Gospodin Isus naučio je u osnovnoj molitvi svoje sljedbenike da na samom počeku  izgovaraju: „Sveti se ime tvoje. Način na koji spomenuti članak to radi je upravo suprotan od ovoga nauka i predstavlja ozbiljnu opasnost udaljavanja kršćana od temelja evanđeoske teologije.

Izvor: ipaprkc.org


[1] https://www.facebook.com/nebojsa.duric.98/posts/10221196517288831

[2] https://m.facebook.com/gracefilledgrowth/photos/a.304624799746246/1917914601750583/ 

[3] https://legacy.ccsnj.org/Sermons-2008/081019-GodsNameIsABreathOfLife.html) , https://www.templesinainj.org/corevalue i https://www.templesinainj.org/clergy

Vidi još...