Otvorena predavanja: Povijest crkve

Pozivamo vas na otvorena predavanja,

svake subote od 18.03.–24.04. / 10–12 sati.

Ulica Tome i Petra Erdödyja 6

Predavač: Vatroslav Župančić, teolog i povjesničar.

Predavanja će biti na engleskom jeziku uz mogućnost prijevoda.

Prijave na: emc@metodisti.hr