Showing: 1 - 9 of 9 RESULTS

U organizaciji Evangeličke metodističke crkve u Hrvatskoj u Zagrebu je u ponedjeljak 21. 02. 2022. održana tribina pod nazivom: “Nestaje li Hrvatska? Demografska katastrofa, društveni nemar …